คนมีบุ ญจะไม่ควรเลื่ อนผ่าน สาธุๆ ต่อไปนี้จะร่ำรวยมาก

คนที่เกิ ดที่นี่จะไม่ตั ดสินใจก่อนเวลาอันควร เพราะมันจะส่งผลกระท บและทำร้ ายคุณ ในการ ทำงานของคุณเพราะมันอาจทำให้คุณผิ ดหวัง หรือความทุ กข์ทรม านจากความไม่อ ดทนอาจ ทำให้เกิ ดปัญหาและโช คชะต าจะโดดเด่นในที่ทำงาน และผู้หญิ งผิว​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ขาวที่มีบุคลิกดีจะทำให้คุณโช คดี คนเกิ ดวันอังค ารมีวาสนาดีกว่าวันอื่นๆ เพราะบ างคนอย ากช่วย บ างคนก็อย ากสนั บสนุ …

คนมีบุ ญจะไม่ควรเลื่ อนผ่าน สาธุๆ ต่อไปนี้จะร่ำรวยมาก Read More

จะสมหวังครั้งใหญ่

แอดมินและทีมงาน เพจ แสงสวรรค์ กราบสวัสดี ท่านผู้อ่านทั้งหลาย ทางทีมงานมีความมุ่งมั่นที่จะคอยรวบรวมสรรหาข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับคำนายโดยหมอที่มีชื่อเสียงท่านต่างๆ ที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ในช่วงขณะนั้นๆ มาให้แฟนเพจได้อ่านเพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิต ซึ่งสำหรับบางท่านนั้นเป็นคนยุคใหม่ จึงอาจไม่สนใจเรื่องประเภทนี้ แต่ก็เลือกที่จะดูเพื่อความสบายใจของตนเอง ซึ่งทางแอดมิน เพจแสงสวรรค์ จึงขออนุญาตนำเสนอเป็นรูปของบทความ มีเนื้อหาตามแต่ละช่วงเวลานั้นๆ มาให้แฟนเพจได้อ่านและรับชมกันเรื่อยๆนะคะ และในบทความนี้ แอดมินขอนำเสนอเกี่ยวกับคำทำนายที่มีรายละเอียดดังนี้ วันเสาร์ วันศุกร์ วันอังคาร วันจันทร์ บทความที่ทางเพจแสงสวรรค์ นำมาฝากกันวันนี้นั้น หวังเพียงไว้เป็นที่พึ่งทางจิตใจ และเป็นกำลังใจให้แก่ท่านผู้อ่าน ทั้งนี้ทีมงานขอให้ลูกเพจทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต สมหวังดั่งใจหวังทุกสิ่งนะคะ แอดมินขอฝากท่านทั้งหลายหากชอบ และอยากติดตามเรื่องราวโปรดกด …

จะสมหวังครั้งใหญ่ Read More

หลวงพี่อุเทน เตือน 3 ร าศีวันนี้ด วงตก ระวัง

เป็นอีกเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์ วันลอยกระทง 19 พ.ย. พระญาณวิกรม (พระอาจารย์อุเทน สิริสาโร) หรือ หลวงพี่อุเทน เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ พระนักพัฒนาชื่อดัง เปิดใจกับ ฉันมากับดว ง ที่แรก พูดถึงร าศีที่จะได้รับผลกระทบจากราหูอม จันทร์ครั้งนี้ โดยหลวงพี่บอกความรุนแรงสามารถเรียกว่า ดว งตก ได้เลย นอกจากนี้หลวงพี่อุเทน ยังขย ายความ ‘ราหูอมจันทร์’ หรือมฤตยูเข้าในครั้งนี้ พร้อมวิธีแก้เคล็ด ให้ชาวร าศีทั้ง …

หลวงพี่อุเทน เตือน 3 ร าศีวันนี้ด วงตก ระวัง Read More